Få hjälp med att transkribera

Är det så att du behöver hjälp med att transkribera? Kanske du behöver någon som hjälper dig med att transkribera inspelat material, och det gärna så snabbt som möjligt. Du kan då vända dig till snabbtranskribering.se. Hos dem kan du få en transkribering på bara 24 timmar. Det förutsätter att den ljudfil du laddar upp är av hög kvalitet samt att det endast är tre personer eller mindre som samtalar. Att transkribera är att sätta talade ord, på pränt. 

Det är något som man kan göra själv, men en erfaren transkriberare kan utföra en transkribering mycket snabbare. Du får då ett dokument, med din intervju, eller annat inspelat material, och det utan utfyllnadsord och annat.

Anlita ett företag för din transkribering

Du som vill transkribera inspelat material, kan lämna in din ljudfil till en person som jobbar med transkribering. Oavsett vad du att de ska transkribera så kan de ordna det. Så du kan spela in möten, intervjuer så väl som föreläsningar. Du kan få ditt dokument inom 24, 48 eller 72 timmar. 

Om du är ute efter en snabb transkribering, som är perfekt, så är det en god idé att kontakta snabbtranskribering.se. Har du valt 24 timmar och skickat en fil, som uppfyller kraven, så ska du ha den levererad inom denna tid. Annars slipper du betala! När din transkribering har gjorts av detta företag så kommer du att få ett mail. Detta mail innehåller en länk så att du kan ladda ner din text som har gjorts utifrån den ljudfil du skickade in.​​